innerlijk werk

In essentie zijn wij allen al volmaakt, maar wij kunnen het nog niet ervaren. Er zijn vele schillen/omhulsels/grofheden die ons beletten het licht, ware vreugde te ervaren.
Om door de grofheid heen te komen, ons lichter te gaan voelen, inzicht en overzicht te
krijgen, is innerlijk werk nodig, bewustwording. Ieder loopt zijn eigen pad en welk pad dat ook is, klanken en gebed zullen je daarbij altijd kunnen ondersteunen.