bezield lied

Een lied gemaakt met de adem, bezieling
Van hoog uit de hemel, naar laag in de aarde
Om aan te raken, te beroeren, de geest van de mens.

Muziek, klanken, een fijne trilling
Die penetreert het hart van de mens
En rakelt heilige vonken op.

Schillen vallen uiteen, het licht wordt bevrijd
En even is er sjalom
Even, heel even is het stil

Er is geen klank meer hoorbaar
Er is een eindeloze stilte

Even, heel even,
En dan hoor je weer de klanken, en de adem die
hen voortbrengt, en de stem.

De bezieling blijft achter.
De ziel is aangeraakt en dat wordt niet meer teniet gedaan.