startpagina

Shalom Sounds
Shalom Sounds houdt zich bezig met de weg naar eenheid d.m.v. Hebreeuwse liederen, vocale kabbalistische/meditatieve klanken en nigoeniem (woordloze melodieën).
De klanken helpen je om in contact te komen met een diepere laag in jezelf,
waar eenvoud, inzicht en overzicht is.

Shalom Sounds 
Shalom Sounds is engaged with the way to unity through Hebrew songs,
vocal/kabbalistic/meditative sounds and nigunim (wordless melodies).
The sounds help to get in touch with a deeper level inside yourself,
simplicity, insight and overview.

 

Mirjam bat Channa Kelderman

Youtube shalom sounds