Zing een vrolijk lied

Zing vandaag een lied van verlangen, een klankgebed. Dank en vraag om verbinding, maak een verbinding en laat een verbinding komen met je innerlijk. Even je alledaagse
neiging en verlangens los laten. Opklimmen naar de verlangens van je ziel,
een hogere wereld.
Hoe? Maak er even tijd voor, wil het, verlang echt, probeer het, probeer je zacht te maken
van binnen. Zucht wat uit, maak de adem hoorbaar, maak klanken.

En zing dan een lied van vreugde. Dat kan zelfs zonder geluid te maken,
laat vreugde ontstaan in je hart. Voel je het niet? Gewoon doorgaan,
geloven en vertrouwen dat ook jij het zal kunnen gaan voelen.
Heb je er hulp bij nodig? Vraag erom.

innerlijk werk

In essentie zijn wij allen al volmaakt, maar wij kunnen het nog niet ervaren. Er zijn vele schillen/omhulsels/grofheden die ons beletten het licht, ware vreugde te ervaren.
Om door de grofheid heen te komen, ons lichter te gaan voelen, inzicht en overzicht te
krijgen, is innerlijk werk nodig, bewustwording. Ieder loopt zijn eigen pad en welk pad dat ook is, klanken en gebed zullen je daarbij altijd kunnen ondersteunen.

startpagina

Featured

Shalom Sounds
Shalom Sounds houdt zich bezig met de weg naar eenheid d.m.v. Hebreeuwse liederen, vocale kabbalistische/meditatieve klanken en nigoeniem (woordloze melodieën).
De klanken helpen je om in contact te komen met een diepere laag in jezelf,
waar eenvoud, inzicht en overzicht is.

Shalom Sounds 
Shalom Sounds is engaged with the way to unity through Hebrew songs,
vocal/kabbalistic/meditative sounds and nigunim (wordless melodies).
The sounds help to get in touch with a deeper level inside yourself,
simplicity, insight and overview.

 

Mirjam bat Channa Kelderman

Youtube shalom sounds